blommor_compressed.jpg
blommor_compressed.jpg

Tjänster


SCROLL DOWN

Tjänster


 

Företag och chefer står inför olika utmaningar i olika sammanhang. Det innebär att jag anpassar min process, ibland är fokus ekonomi och strategi, ibland fokus på drivkrafter och värderingar på individnivå.

Urval av tjänster 

  • Utbildningsutveckling, utbildningsinventering och genomförande

  • Stöd för ledarskaps- och verksamhetsutmaningar 

  • Ledarskapsutveckling

  • Verksamhets- och affärsdriven ledningsgruppsutveckling

  • Individuellt funktionsstöd för ledare och chefer

  • Access till professionellt internationellt nätverk

 
 

Utbildningsutveckling, utbildningsinventering och genomförande

Vilken kompetens saknas eller behöver förnyas för att verksamheten ska fungera på bästa möjliga sätt? Vad behöver chefer, ledare och specialister för att kunna utföra sitt ledaruppdrag på bästa möjliga sätt? Jag hjälper till att identifiera och utveckla de insatser som behövs för olika behov. Det kan vara breda affärsorienterade program med fokus på ekonomi, strategi och värdeskapande, förändrings- och verksamhetsutveckling, chefsutvecklingsprogram, ledningsgrupper, förändringsledning. Jag kan också  hålla i dessa program, som programledare, och eller lärare och facilitator. 

 

Stöd för ledarskaps- och verksamhetsutmaningar

Många duktiga och erfarna chefer har så fullt upp att de inte hinner ta sig tid att fundera på vad det kan eller inte kan. Tillsammans med olika modeller och verktyg kan jag hjälpa till att sätta ord på detta, stärka ömsesidigt lärande i organisationen. Det handlar om att lära av såväl framgång som misslyckande. Jag leder och skapar dialoger mellan chefer och ledare kring ledarskaps- och verksamhetsutmaningar. Detta kan integreras i andra utvecklingsinsatser eller som fristående seminarieform.

 

Ledarskapsutveckling

Bra ledare har kontakt med sig själva, bottnar i sig själva. Ledarskapsuppdraget är fullt av utmaningar, du behöver  kunna särskilja på dina personliga behov och vad andra behöver av dig, i situationen och eller relationen. Därför behöver du börja med dig själv. Hur vill jag uppfattas? Vilka är mina ledord? Om andra pratar om mig som ledare, vad ska de säga?  Vad är förhandlingsbart, vad är inte? Jag skapar och leder insatser för nya chefer som mer erfarna, individuellt och eller i grupp.

 

Verksamhets- och affärsdriven lednings-gruppsutveckling

Bra ledningsgrupper utvecklar och bevakar helheten, ser till hela verksamheten. Ledningsgruppsmedlemmar är aktiva och utmanar varandra konstruktivt oberoende sin funktionstillhörighet. Tar ansvar och bidrar. De utmanar varandra konstruktivt och är proaktiva. Ledningsgrupper fastnar ibland i ett visst beteende. Det kan vara svårt att se inifrån. Jag kan bidra med en strukturerad arbetsform för en genomlysning av nuläget och stötta gruppen i ambitionen att göra sitt bästa för verksamheten nu och i framtiden.

 

Individuellt funktionsstöd för ledare och chefer

Många gånger sitter erfarna chefer och ledare inne med svaren själva, det hinner dock inte se eller ta sig tid att ta reda på det. Ibland behöver en enskild person ett externt bollplank för att tänka högt och dela tankar, farhågor och utmaningar med. Med min bakgrund kan jag erbjuda coachande, stöttande och eller utvecklande samtal. Det kan vara en chef eller ledare men också personer som behöver stöd inom ledarutveckling exempelvis inom HR.

 

ACCESS TILL professionellt internationellt NÄTVERK

Ibland behövs det personer med olika kompetenser för att kunna matcha behovet av chef och ledarutveckling. Med min bakgrund har jag ett stort internationellt nätverk av forskare, specialister, lärare, företagsledare som alla kan bidra till att utveckla din kompetens och verksamhet. 
Jag arbetar med några utvalda aktörer för att kunna genomföra program och eller effekter i större uppdrag. Dessa är för närvarande Helseplan AB, IPF AB, Framship AB samt Handelshögskolans Executive Education.