blomma-ur-snö_compressed.jpg
blomma-ur-snö_compressed.jpg

UTVECKLAR VERKSAMHETER GENOM CHEFER OCH LEDARE


Tina Nilsson – Utvecklingskonsult

SCROLL DOWN

UTVECKLAR VERKSAMHETER GENOM CHEFER OCH LEDARE


Tina Nilsson – Utvecklingskonsult

 

Med femton års erfarenhet av executive education,
egen chef- och ledarerfarenhet samt
forskningsbakgrund, utvecklar jag verksamheter och företag genom dess ledare.