tinanilsson.jpg

Ledarskap – ett hantverk

En bra ledare har integritet, är tydlig och skapar tillit. Något som kräver övning, reflekterat lärande och medvetenhet, precis som alla hantverk. Likt en lärling kan man tränas till att bli en uppskattad ledare. Skillnaden på detta hantverk och många andra är att det är svårare att se processen. Med rätt modeller, verktyg och frågor kan den förtydligas och utvecklas, något som jag gjort i över 15 år. 

Ledarskap är också samskapande, det blir inte bättre än den relation jag och de jag leder kan skapa. Ledarskap sker i ett sammanhang, det har en riktning, det ska bidra till att personer, organisationer och företag presterar sitt bästa. Sammanhanget, exempelvis ekonomi, strategi, marknad, påverkar förutsättningarna för ledarskapet och därför jobbar jag alltid med helheten.

När ledarskapet fungerar bra, blir resultatet lika tydligt som vid andra hantverk – bättre ledare och chefer leder till medarbetare som både mår och presterar bättre vilket i sin tur leder till att företag och organisationer fungerar bättre. Det är så jag vill bidra till samhället. 

 
 
 

CV i korthet

Mer än 15 års erfarenhet av ledarskapsutveckling i en internationell kontext.

  • Utvecklat och genomfört ett stort antal ledarutvecklingsprogram, skräddarsydda som öppna. Omfattar allt från MBA-program till ledningsgruppsutveckling och förändringsledning i flertalet sektorer.
  • Egen erfarenhet av ledningsgruppsarbete, strategiskt som operativt i tjänste- och kunskapsdriven bransch.

  • Chefserfarenhet med lönesättning, utvecklingssamtal, uppföljning, budget. 

  • Styrelsearbete i affärsdriven som ideell verksamhet.  

  • Lett verksamhetsutveckling i både akademisk miljö och en affärsdriven verksamhet. 

  • Genuin kunskapsbas med forskarexamen från Handelshögskolan i Stockholm.  

 
 
 

På min fritid

Idrott och dess utveckling är en annan stor del av mitt liv, jag har dessutom haft förmånen att elitidrotta och genom det lärt mig om förutsättningar och krav för att prestera på topp. Aktivt liv och rörelse är fortfarande en mycket viktig balans till mitt intellektuella och kunskapsdrivna jag. Jag deltar också nu i min sons idrottsliv som supporter. 

För att kontinuerligt utvecklas brukar jag regelbundet utsätta mig för att lära mig något nytt. Det kan vara professionellt eller på min fritid. Mitt senaste tilltag är att gå en golfkurs.