skog_aerial.jpg
skog_aerial.jpg

Case


SCROLL DOWN

Case


 

Här beskrivs några av de insatser jag arbetar och arbetat med det senaste året. Behöver du fler referenscase är du välkommen att kontakta mig.

 
 
 

RAPID ACCELERATION MANAGEMENT PROGRAM

På uppdrag av Handelshögskolan i Stockholm Executive Education

SSE RAMP är ett brett ledarskapsprogram riktat mot nyanlända högutbildade  individer med arbetslivserfarenhet och som fått asyl. Syftet är att bidra till att utveckla mångfalden i Sveriges, näringsliv, tillvarata kompetens och bidra till att dessa personer snabbare får arbete som motsvarar deras erfarenhet och kompetens. Programmet omfattar en utbildning på 50 dagar och en praktikplats och omfattar ett kalenderår.
Jag har varit med sedan projektstart och fokuserar på att utveckla ett program som motsvarar deltagarnas och praktikföretagens behov för att individerna snabbt ska komma in i svenskt näringsliv och samhälle. 

 
 

 
 

Ledarskapsutbildning för ST-läkare

Landstinget Västmanland och Stockholm (på uppdrag av Helseplan AB och IPF AB) 

Landstingen behöver inspirera duktiga läkare att pröva på ledar- och chefsuppdrag, för att de vill och ser att de kan, inte för att det är en plikt. Läkare är ledare och behöver också internalisera detta i sitt uppdrag mer än ”bara” bota. Designat och leder återkommande ledarutbildning som nu ingår som en obligatorisk del av ST-läkarutbildningen med fokus på att få läkarna att se sin ledarroll och potential. 

 
 

 
 

Förändringsledning för chefer och ledare

På uppdrag av Handelshögskolan Executive Education samt IPF AB. 

Många erfarna ledare och chefer som söker nya vägar och inspiration kring hur man leder förändringsinitiativ. Det handlar om att få framdrift i processen, mer kring inspiration och mening än att nå milstolpar. Hur får man till en rörelse, och skapar följare i en organisation. Har lett ett öppet program och företagsanpassat för att ge chefer/ledare och förändringsledare nya verktyg.  

 
 

 
 

STRATEGISK UTVECKLING AV FÖRETAG I AFRIKA OCH ÖSTEUROPA

På uppdrag av SIDA genom Jarskog Konsult AB och SIPU AB.

Deltar som lärare och processledare i ett program riktat mot företagsledare i ett SIDA sponsrat program (Strategic Business Management). Syftet med programmet som helhet är utveckla ledarna i hållbart affärsmannaskap och ledarskap för att skapa tillväxt och utveckling samt bidra till en positiv affärsutveckling i det lokala samhället. Jag föreläser i ämnet strategi där det huvudsakliga syftet är att deltagarna arbetar med sin egen strategiska utveckling och plan.